Kontakt


CEE Investments Sp. z o.o.
ul. Kwadrat 10
05-080 Izabelin-Hornówek
www.cee-investments.pl
email: info@cee-investments.pl
Tel. +48 604 935 945NIP: 1181873062
REGON: 140757230
Kapitał podstawowy: 51 000 zł., w pełni opłacony

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Spółek, XIV Wydział KRS Miasta Stołecznego Warszawy, nr 0000269228

Rachunek bankowy: PL68 2130 0004 2001 0386 2315 0001 prowadzony przez: Volkswagen Bank Polska S.A.