O NasCEE Investments Sp. z o. o. powstała pierwotnie jako spółka celowa do realizacji projektu deweloperskiego, który został sprzedany w 2009 roku. W 2010 roku CEE Investments rozszerzyła działalność i aktualnie świadczy usługi w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego dla małych i średnich firm. Specjalizuje się także w inwestycjach kapitałowych i dłużnych. Główne kompetencje CEE Investments obejmują energetykę odnawialną, efektywność energetyczną oraz ochronę środowiska i czyste technologie, ale pracujemy też na rzecz Klientów z innych branż.

Zarząd


Rafał Małecki - Prezes Zarządu, jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów w dziedzinie inwestycji kapitałowych w sektorach ochrony środowiska i energetyki odnawialnej. Współzałożyciel i udziałowiec CEE Investments Sp. z o. o. Wcześniej był współzałożycielem i Partnerem EIP, firmy zarządzającej pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej funduszem venture capital inwestującym wyłącznie w sektor czystej energii i ochrony środowiska. W latach 1998-2010 Rafał Małecki był w EIP odpowiedzialny za cały process inwestycyjny, od wyszukania inwestycji, poprzez analizę, negocjacje umów inwestycyjnych, zarządzanie portfelem i przeprowadzanie wyjść z inwestycji w Polsce, Rumunii, Bułgarii, a także na Słowacji i Węgrzech.
Więcej...


Udziałowcy