Projekty
Rafał Małecki – doświadczenie zawodowe i wybrane projekty


Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów w dziedzinie inwestycji kapitałowych w sektorze ochrony środowiska i energetyki odnawialnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, strategicznego i finansowego oraz w zarządzaniu funduszami.

CEE Investments Sp. z o.o. - doradztwo i inwestycje
Od 2006 Współzałożyciel i Prezes Zarządu

CEE Investments powstała pierwotnie jako spółka celowa do realizacji projektu deweloperskiego. W 2010 r. CEE Investments rozszerzyła działalność i aktualnie specjalizuje się w inwestycjach (zarówno kapitałowych, jak i dłużnych) realizowanych na rzecz jej udziałowców oraz doradztwem na rzecz małych i średnich firm. Główne kompetencje CEE Investments obejmują energetykę odnawialną, efektywność energetyczną oraz ochronę środowiska i czyste technologie, ale świadczy też usługi na rzecz Klientów z innych branż.

EIP - European Investments & Partners Sp. z o.o. - doradztwo finansowe i zarządzanie funduszami
1998-2000 Główny analityk inwestycyjny
2000-2010 Partner/Wiceprezes

Doradztwo finansowe i inwestycyjne
W okresie 1998-2003 EIP pełnił funkcję wyłącznego w Europie Środkowo-Wschodniej doradcy na rzecz Environmental Asset Management, firmy zarządzającej Central and Eastern European Environmental Investment Fund – funduszem venture capital o kapitale 22 mln EUR dedykowanym środkowoeuropejskim firmom sektora ochrony środowiska. W okresie tym Rafał Małecki był osobiście odpowiedzialny za cały proces inwestycyjny, od wyszukiwania i analizy potencjalnych inwestycji, negocjacji umów inwestycyjnych, zarządzanie portfelem i przeprowadzanie wyjść z inwestycji na rzecz funduszy venture capital, działających w branży ochrony środowiska i energetyki odnawialnej i Europie Środkowo-Wschodniej. Zrealizował wówczas 6 inwestycji w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech o łącznej wartości ponad 13 mln EUR. Niektóre z tych firm stały się liderami w swoich branżach:


Doradztwo strategiczne i finansowe
W okresie 2003-2006 Rafał Małecki kierował działalnością konsultingową EIP w zakresie doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, realizując m. in. następujące projekty:

Zarządzanie funduszami
W okresie 2005-2010 EIP pełniła funkcję firmy zarządzającej funduszem venture capital Environmental Investment Partners II, inwestującym w firmy z branży ochrony środowiska, czystych technologii i energii odnawialnej. Do przykładowych inwestycji należały:

Yamaichi Regent ABC Polska Sp. z o. o. – firma zarządzająca NFI Fortuna S.A.
1996-1998 Kierownik Inwestycyjny

Zdobył doświadczenie, jako:

PZU Życie
1996 Analityk Inwestycyjny

Jeden z pierwszych pracowników Biura Inwestycji Finansowych największego w Polsce towarzystwa ubezpieczeń na życie. Zakres obowiązków: analiza firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Marasurf – usługi turystyczne
1991-1995 Współzałożyciel i Partner Zarządzający

Trzecia w Polsce szkoła windsurfingu, ponad 700 kursantów w 4 lata.
POWRÓT